Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési Tájékoztató
a www.satorberlesbarhol.hu honlapra vonatkozóan

 

A www.satorberlesbarhol.hu weboldal üzemeltetője az Boda László (továbbiakban: Adatkezelő). A honlap megtekintése és szolgáltatásainak igénybevétele során a látogató (továbbiakban: Érintett) személyes adatokat adhat meg. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő bemutassa a honlap felhasználói számára a személyes adatokon végzett adatkezelési gyakorlatát, adatai védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint informálja az Érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő a www.satorberlesbarhol.hu (továbbiakban: honlap vagy weboldal) üzemeltetése során az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Ehtv.)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, az aktuális tájékoztatót a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

I. Adatkezelő adatai

I.1. Az Adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Boda László
Székhely: 5700 Gyula, Dürer Albert utca 9
Adószám: 8443622164
Email: bodaldesign@gmail.com
Telefon: +36 30 48 98 76

 

II. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

 

II.1 A honlap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

II.2 Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Ektv. 13/A (3)

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik:
látogatói munkamenet végéig

Használatot elősegítő sütik:
6 hónapig

– Csökkentett funkcionalitású Google Analytics
stb.

II.3 Statisztikai célú sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

Sütitől függően:

 

– munkamenet végéig

– 2 évig

– 24 óráig

– 1 percig

– 90 napig

Google Analytics kód

 

_ga

_gid

_gat

_gac_

II.4 Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketing kommunikációját még jobban az Érintett igényeihez igazíthassa és az ő számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.

A weboldalon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Sütitől függően:

 

– 90 napig

– 18 hónapig

– vagy 2 évig

– Google Adwords konverziós kód

– Google Adwords remarketing kód

– Google Analytics remarketing funkció

– Facebook konverziós kód

– Facebook remarketing kód

– DoubleClick Floodlight kód

– portalId

III. Sütik kezelése

III.1 Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

III.2. Weboldalon, Facebook oldalon történő kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő a honlapján és Facebook oldalán lehetőséget biztosít arra bárki számára, hogy vele kapcsolatba lépjen és tájékoztatást, ajánlatot kérjen. Az űrlapokon, online felületeken átadott adatokat az Adatkezelő csak arra használja fel, hogy kapcsolatba léphessen az Érintettel a megkeresésével kapcsolatban, ajánlatkérés esetén pedig helyszíni, műszaki felmérést egyeztethessen, árajánlatot készíthessen.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő kapcsolatfelvétele megrendelés céljából, valamint ajánlatadás az Érintett részére.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya és az Érintett által megosztott üzenet

Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig, de legkésőbb 1 évig, szerződéskötés esetén a jogszabályban meghatározott időtartamig

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap árajánlatot, illetve szakszerű tájékoztatást

Adatfeldolgozó(k): Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozók: Az Adatkezelő weboldalának szolgáltatáshoz szükséges adatok táblázatban megadott cég szerverein működik, tárolódik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

 

Cégnév

Székhely

Adatfeldolgozói feladata,
igénybevétel oka

Boda László

5700 Gyula, Dürer Albert utca 9

Weboldal szerkesztés

 

IV. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell.   A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

V. Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával Érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató I. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

V.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

V.2. Az érintett hozzáférési joga

Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

V.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

V.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

V.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

V.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.

VI. Jogorvoslatok rendje

VI. 1. Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Szikes Norbert
Székhely: 5630 Békés, Táncsics Mihály u. 62
Adószám: 53160270-1-24
Email: szikesnorbert@gmail.com
Telefon: +36 70 24 33 772

VI. 2. Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

VI. 3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +3613911400
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

Gyula, 2021. 04. 30

Együttműködő partnerünk